اتحادیه اروپا

در انگلیس رفراندومی برگزار شد برای ترک اتحادیه اروپا...


مردم رای مثبت به خروج دادند...


واشنگتن پست گزارش داد یک ساعت بعد از اعلام نتایج نظر سنجی سرچ واژه اتحادیه اروپا چیست، سه برابر شده و به 2 میلیون تکرار از طرف مردم انگلیس رسیده...

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : دقیقا نمی دونم چرا
برچسب ها : اتحادیه اروپا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : چهل و چهارم- از دموکراسی، بیزارم!!!!!!!!!!!