دکتر مصدق

به طور کلی تلوزیون نگاه نمی کنم...


امروز ظهر اومدم خونه...


تلوزیون روشن بود و داشت یه سریال راجع به اتفاقات سال 1332 و کودتا علیه دولت دکتر مصدق پخش می کرد...


صرف نظر از اینکه عاشق شخصیت دکتر مصدق هستم و از امپریالیسم (آمریکا، انگلیس و...) بیزار یاد دوتا جمله از "چامسکی" و "بوردیو" افتادم...


ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : دقیقا نمی دونم چرا
برچسب ها : دکتر مصدق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : چهل و ششم- چکمه های استبداد!!!!!!!!!!!!